Opće informacije

DATUM ODRŽAVANJA

2. - 4. travnja, 2020.

MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel Turist, Varaždin
Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin

ORGANIZATOR


Hrvatska udružba obiteljske medicine - podružnica Varaždin
https://www.facebook.com/Kongres-Obiteljskih-Liječnika-Varaždin-948804091810127/
https://huom.hr

GLAVNE TEME KONGRESA

• Arterijska hipertenzija
• Uroinfekcije

VAŽNI DATUMI

• Rok za ranu prijavu 31. prosinac 2019.
• Rok za kasnu prijavu 10. ožujak 2020.
• Prijava radova 15. siječanj 2020.

BODOVANJE

Kongres je bodovan temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore. Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo je i bodovalo stručni skup:
- aktivni sudionici 15 bodova
- pasivni sudionici 10 bodova
Svi sudionici kongresa s plaćenom kotizacijom koji su odslušali predavanja dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju na kongresu.


ZAŠTITA O PRIVATNOSTI

Tehnički organizator kongresa, putnička agencija Horizont d.o.o., prikupljati će i obrađivati osobne podatke osoba prijavljenih na kongres.
Osobni podaci prikupljati će se i obrađivati radi provedbe sudjelovanja sudionika u radu kongresa, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka,
Zakonu o općim propisima o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
Prijavom na kongres pristajete na prikupljanje vaših osobnih podataka.

PRIJAVA RADOVA

ROK ZA PRIJAVU RADOVA:  do 1. veljače 2020.
RADOVE POSLATI na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UPUTE AUTORIMA ZA PRIPREMU RADA ZA ZBORNIK RADOVA
Za objavu rada potrebno je poštivati sljedeće kriterije:
- u pisanju rada koristiti font Times New Roman, veličine 12, teksta valja napisati proredom od 1,5 retka obostranim poravnanjem
- naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku s imenima autora, njihovim akademskim titulama i ustanovama ili ordinacijama u kojima rade
- navesti kontakt (e-mail) jednog od autora koja će biti objavljena u članku kao kontakt adresa
- sažetak dužine pola stranice sadržava uvod, cilj, metode, rezultate i zaključak, na kraju sažetka izdvojiti ključne riječi; sažetak i ključne riječi potrebno je prevesti na engleski jezik
- rad je potrebno započeti uvodom iza kojeg slijede cilj, metode, rezultati rada, zaključak i rasprava
- ako se koriste kratice potrebno je navesti njihovo puno značenje pri prvom spominjanju
- tablice i slike potrebno je označiti rednim brojem i opisom
- objavljuju se crno-bijele slike i grafikoni
- na kraju rada navesti literaturu prema Vancuverskom načinu citiranja

Svi radovi prolaze stručnu recenziju akreditiranih recenzenata te molimo autore da postupe u skladu sa navedenim preporukama.

KOTIZACIJE

Rana kotizacija do 31.12.2019.

1.600,00 kn

Kasna kotizacija od 1.1. do 10.03.2020.

1.840,00 kn

Kotizacija od 11.03.2020. do početka Kongresa

2.000,00 kn

Studenti, umirovljenici, dodatne akreditacije uz izložbeni prostor, osobe u pratnji

50,00%

Kotizacija za sudionike uključuje:
• sudjelovanje na predavanjima, prema programu
• dodatne sadržaje kongresnog programa
• pristup zoni izložbenih prostora
• pauze za kavu i obroke, prema programu
• sudjelovanju u programu svečanog otvaranja kongresa
• svečanu večeru
Kotizacija za studente i umirovljenike uključuje:
• sudjelovanje na predavanjima, prema programu
• dodatne sadržaje kongresnog programa
• pristup zoni izložbenog prostora
• pauze za kavu i obroke, prema programu
sudjelovanju u programu svečanog otvaranja kongresa
• svečanu večeru
Kotizacija za osobe u pratnji i dodatne kotizacije uključuje:
• pristup zoni izložbenog prostora
• pauze za kavu i obroke prema programu
sudjelovanju u programu svečanog otvaranja kongresa
• svečanu večeru
UVJETI OTKAZA SUDJELOVANJA
60 DANA PRIJE KONGRESA - 10% ukupnog iznosa kotizacije bit će naplaćeno
59–30 DANA PRIJE KONGRESA - 50% punog iznosa kotizacije biti će naplaćeno
29–0 DANA PRIJE KONGRESA - 100% punog iznosa kotizacije biti će naplaćeno

SPONZORI

Molimo Vas da Prospekt za sponzore i izlagače zatražite na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PLAĆANJA

Način plaćanja

Molimo Vas da uplate vršite na transakcijski račun HORIZONT putničke agencije d.o.o. Varaždin

IBAN: HR3323400091110422655

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

10000 ZAGREB, RAČKOGA 6, CROATIA

SWIFT CODE: PBZGHR2X


Molimo da uplatu NE VRŠITE prije no što ste se prijavili s traženim podacima pismenim putem te dobili naš odgovor.

KONTAKT

Tehnički organizator

HORIZONT putnička agencija d.o.o. Varaždin

Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin, Hrvatska

kontakt osoba: Ivana Jergan

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

gsm: 00385 91 1 487 729

tel: 00385 42 395 111

OIB: 85339174260

IBAN: HR3323400091110422655

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

10000 ZAGREB, RAČKOGA 6, CROATIA

SWIFT CODE: PBZGHR2X